A Resonator Park és az épületeinek története

 

villa-ejjel.png

A Városligeti fasor és környéke a XX. század elejére a főváros egyik elegáns, meghatározó polgári negyedévé nőtte ki magát, amelynek emblematikus építményei közé tartozik a Resonator Parkhoz tartozó két gyönyörű villaépület, Kőrössy Albert építész magáncélra épített villája, valamint Klösz György fotográfus egykori műterme és lakóháza.

A nívós, kiegyensúlyozott és pezsgő kulturális élet jegyében telő polgári évtizedeket a világháborúk, majd a kommunizmus időszaka követte, amelynek során ezen épületek is hányatatott sorsra jutottak. Ez a periódus szerencsésen ért véget, amikor a jelenleg is tulajdonos Resonator Kft. a létesítményt 1996-ban megvásárolta, majd több szakaszban, elsősorban az értékmentést és az értékmegőrzést szem előtt tartva, az ingatlanokon teljes körű rekonstrukciót hajtott végre. Ennek eredményeként jött létre a Városligeti fasor kiemelkedő szépségű épületegyüttese.

A Városligeti fasor 47. szám alatti telek több ütemben épült be a századfordulón. Az utcafrontra Kőrössy Albert Kálmán 1899-ben tervezett magánvillát, amely 1900-ra vált beköltözhetővé. 1903-ban a telek végén műteremház épült, ahol az első világháborúig folyt a műépítészi munka. A mai középső épület helyén kezdetben díszkert volt, majd 1911-ben kétszintes istállót építettek.

sorozat1.png sorozat2.png sorozat3.png sorozat4.png
1904 1996 1999 2015

A II. világháborúban feltehetően bombatalálat érte a lakóvilla főhomlokzatát, amelyet a sérülést követően egyszerűsített eklektikus stílusban állítottak helyre.

1998-99-ben került sor a volt Kőrössy villa első ütemű felújítására és a homlokzat teljes rekonstrukciójára. A tetőtér ácsszerkezetének helyenkénti kiváltásával beépítésre került a tetőtér, eredeti stílusában megújult a gyönyörű lépcsőház, valamint az emeleti irodák is. A főhomlokzat rekonstrukciója során a tulajdonos által kikutatott, 1904-ben készült fotó alapján újjáépültek a díszes oromzat és a gipszstukkók.

Ezt az értékmentő elkötelezettséget és az igényes felújítást 1999-ben Budapest Építészeti Nívódíj Emlékplakettel, 2000-ben Podmaniczky díjjal jutalmazták.

Az első ütemben felsorolt építészeti és belsőépítészeti munkák Csabai Flóra építész és Reichard Ágnes belsőépítész tervei szerint készültek.

homlokzat2.png

Az 1998-as első rekonstrukció után, 2015-ben tovább folytatódott a Kőrössy villa méltó felújítása.  Felfrissült és színesedett a homlokzat,  kiegészültek a nyílászárók a korabeli fotó alapján újragyártott ólombetétes üvegablakokkal, melyek valamikor Róth Miksa műhelyéből kerültek ki. Elkészültek a terasz mellvédekből hiányzó műkőbetétek, kiegészültek a díszrácsok, és visszaállították a lábazatokat is a homlokzatok eredeti arányainak megfelelően. A Kőrössy villa korábbi, 1998-ban történt belső rekonstrukciója nem érintette a földszinti irodahelyiségeket, ezek a terek 2015-ben kerültek méltóképpen felújításra.

A villa földszintjén hajdanán a család közös terei kaptak helyet, a lépcsőházzal szemközt a szalon, a sarokban az ebédlő, a mai kávézó helyén az akkor még nyitott, fedett veranda helyezkedett el. Az alagsori kiszolgáló helyiségek konyhája étellifttel kapcsolódott a földszinti tálalóhoz. Kezdetben az utcai szobákat Kőrössy irodának használta, de ezt a funkciót a telek végében épült műteremház 1904-től átvette. A hálószobák, a férfi és női fürdőszobák az emeleten kaptak helyet.

elocsarnok1.pngAz impozáns előcsarnok színes, ólombetétes nagyablaka és a belső ajtók üvegezése Róth Miksa műhelyének remekei.  A díszes kőlépcső míves, márványbetétes, szecessziós kovácsoltvas korlátjának tervét Hoffmann József budapesti épület- és műlakatos mester kivitelezte. A földszinti helyiségek mennyezetének gipszstukkói épen maradtak, az előcsarnok és az emeleti szobák mai is látható gipszmunkái Reichard Ágnes belsőépítész tervei alapján, a villa felújításának első ütemében készültek, a lépcsőház átépítésével együtt.

2015-ben került sor a földszint átalakítására, amelynek keretén belül került sor a lépcsőház látványának teljes belsőépítészeti átfogalmazására, korszerűsítésére. Az eredetileg egybenyíló helyiségeket újra összekapcsolták, és a négyszárnyú ajtókon át tágas helyiségcsoportot hoztak létre a különálló irodai szobákból. Ezzel lehetőség nyílt a nívós kulturális eseményeknek helyet adó Kőrössy Szalon létrehozására.

www122.JPG www353.JPG www313.JPG www170.JPG

Az új feladatnak megfelelően a korszerű világítás- és hangtechnikával felszerelt, több, mint 60 főt befogadni képes teremben lehetőség van kamarazenei, színházi, irodalmi esték megrendezésére, kiállítások, szakmai előadások megtartására is. Ezzel együtt merészen „átöltöztették” a nagystílű lépcsőházat, hogy az új világítótestekkel és falfestéssel jobban érvényesülni tudjon az eredeti Róth Miksa üvegablak és a gyönyörű eredeti korlátmellvéd is.

47. sz alatti, rendkívül rossz- és hiányos állapotú Fasori kerítés és kapuk teljes felújítására is sor került 2015-ben. A korabeli, több mint százéves szerkezet a villa szecessziós formavilágával rokon: különösen szép a személybejárati kapu, ugyanakkor teherkapuként egy későbbi idomvasakból összehegesztett, rozsdás szerkezet szolgált.  Ezért a kerítés és kapuk formavilágához igazodó új kocsibejáró került megtervezésre, és a meglévő kerítéselemek betoldásával oldották meg a két kapu csatlakozását is.

kapu.png kapu2.png

irodahaz-kicsi4.png

A Városligeti fasor 49. szám alatti telekre 1894-ben építtetett házat Klösz György, a magyarországi városfotózás úttörője, kiemelkedő tehetségű fotográfus és fényíró.  Az eredetileg kétemeletes, eklektikus stílusú nyaralóépület Schubert Ármin építőmester terve alapján készült el a Klösz-család számára 1895-ben. A földszinten irodák, rajzterem és cselédlakás, az első emeleten a családi élettér kapott helyet, míg a felső szinten a nagy üveghomlokzattal és üvegtetővel ellátott fényképészeti műtermek voltak.

Az ingatlan 1903 után folyamatosan bővült hátrafelé, mivel a családi nyomda, majd később a térképészeti intézet megerősödésével újabb üzemi terek kialakítása vált szükségessé. Végleges alapterületét és kétemeletes tömegét végül 1938-ban nyerte el, amikor is közös tető alá vonták az épületet, egyúttal visszabontva a felső műtermi szinteket.

A II. világháború utáni államosítás során, 1948-ban az épületbe az Offset Nyomda Nemzeti Vállalat (1974-től Offset és Játékkártya Nyomda) költözött, amely 1956-ban megkapta a 47. sz. alatti ingatlant is. A Kőrössy villába a vállalati vezetőség irodái kerültek, a műteremházba előbb irodák, majd a TMK műhelyek költöztek. A telek hátsó részébe a tűzveszélyes nyomdaüzem biztonságának érdekében kétszintes tűzoltó épületet emeltek. Az istállót egy ideig garázsként használták, majd a hatvanas évek első felében lebontották, és a helyére paneles csarnok, papírraktár épült.

Először a Resonator Kft. 1996-97-ben a volt nyomdaüzem épületét alakította át egy flexibilisen változtatható alaprajzú irodaházzá. A földszinti középfolyosó kibontásával tágas előcsarnok jött létre, melyben látható az eredeti öntött vas tartóoszlop és az ornamentális kovácsoltvas-korláttal szegélyezett lépcsőház is. Az irodahelyiségek korszerű gépészettel és elektromos rendszerrel, informatikai hálózattal kerültek kialakításra.

Ezzel egy időben az egykori műteremház felújításával folytatódott az irodapark építése.

1998-ban a volt papírraktári csarnokban épültek ki további modern irodák, miközben a csarnok rideg ipari külsejét a századfordulót idéző építészeti elemekkel tették kellemes, a szecessziós környezethez illő látvánnyá.

2014-2015-ben megújultak a volt Klösz villa – azaz a 49. sz. alatti, mai FASOR IRODAHÁZ - homlokzatai. A főhomlokzatot az 1894-es eredeti tervek szerint részlegesen rekonstruálták, míg az épület hátsó része korszerű hőszigetelést és egységes külsőt kapott, korabeli híres lakójára emlékeztető monokróm díszítőfestéssel kiegészítve.

Ezzel párhuzamosan megtörtént a 49 sz. telek eredeti kovácsoltvas kerítésének felújítása, különös gondot fordítva eközben arra, hogy a kaput és kerítést beszövő - feltehetően még a Klösz család által ültetett - százéves lilaakác és a vadszőlő ne sérülhessen.

epulet-szerk.png vadszolo.png

2015 őszén került sor a létesítményeket övező kert parkszerű felújítására, melynek során fő szempont volt, hogy a területen lévő, különböző stílusú épületek számára olyan talapzatot biztosítson, amelyben mindegyik érdekes történetű vagy rangos építészeti értéket képviselő ház megtalálhatja a maga helyét.

park.pngAmellett, hogy az új iroda- és rendezvénypark igényesen elláthassa a különböző szolgáltatói- és vendéglátói funkciókat, fontos szempont volt az épületegyüttes Fasor felőli szép látványának visszaállítása, amelyet a szépen ápolt kert és a gondosan telepített esti világítás is hivatott szolgálni.

Az új, értékes növénykultúrák betelepítése, az aprólékosan megtervezett textúrák és színek játéka, a szépen ápolt felületek egyrészt kellően reprezentatív környezetet teremtenek a Resonator Kft. és az irodapark bérlői számára, másrészt kellemes kikapcsolódást jelentenek az ott dolgozó munkatársaknak is. Fontos szerepük továbbá, hogy kapcsolatot teremtsenek a telken elhelyezkedő, különböző adottságú tömbök között, miközben a rafináltan elhelyezett világítótestek az esti fényekben kihangsúlyozzák a villaépületek kecses vonalait és finom részleteit.

www276.JPG

A kertben lévő különböző műtárgyak és szobrok lehetőséget biztosítanak a látogatóknak, hogy egy kellemes séta egyúttal interaktív szórakozást is nyújtson számukra – az egyes installációk visszautalnak vagy a hely eredetére, vagy a Resonator Kft. történetének és tevékenységének egy-egy fontos részletére, így például a cég működését jelképező acélfa kompozíció. A jövőben rendezvény-parkként működő területre továbbá szabadtéri kiállítótér, pihenőhelyek, kerti szaletlik és egyéb látványosságok is elhelyezésre kerültek. Annak érdekében, hogy újra visszahozzák és megőrizzék a hely szellemiségét, illetve bemutathassák izgalmas történeti hátterét, az üzemeltetők több mesélő tájékoztató táblát helyeztek el a parkban. 

Az építészeti tervezést az egész épületegyüttesre vonatkozóan Csabai Flóra építész végezte. A Kőrössy villa II. ütemű belsőépítészeti felújítását és a park kialakítását a látványelemekkel Avraham Yaakobi designer tervezte.

Kiemelten fontos továbbá megjegyezni, hogy a beruházás végrehajtását a Resonator Kft. teljes mértékben önerőből, saját források felhasználásával, bármilyen külső támogatás igénybevétele nélkül hajtotta végre.